SETI Höstmöte 2022

I November är det dags för SETI’s höstmöte. Glöm inte att anmäla dig senast 7/11 på vår email adress styrelsen@salto-ekholmen.se Har du något du vill ta upp så maila oss gärna innan mötet

Varmt Välkomna till SETI’s höstmöte 2022

Agendan för kvällen innehåller följande:

Fastslå förslaget på nya stadgar(som godkändes första gången på årsmötet)

Presentera förslag och diskutera trafiksituation på Saltö och Ekholmen

Diskutera hur vi ska kunna driva och få engagmang för SETIs både för styrelsearbetet men även för våra aktivteter.

Andra inkomna ärenden

Föreningen bjuder på kaffe och kaka så du/ni behöver anmäla er innan 7/11 via mail om hur många ni är som kommer.
Anmäl till styrelsen@salto-ekholmen.se


SETI årsmöte 2021

Sammanfattning av SETIs årsmöte

Ny ordförande av föreningen: Charlotte Ljungman
Vice ordförande: Elisabet Melin

Nya i styrelsen:
Anna Kindblad
Elisabet Melin
Tom Rasmussen

Affärsverken redovisade sitt förslag för nytt elavtal som vi kommer visa under maj. I slutet av maj så skriver föreningen på avtalet och i juni kommer Affärsverken kontakta er för att fråga om förnyande av elavtalet.

Vi beslutade att skjuta upp röstning om namnbyte på föreningen till nästkommande höstmöte eller årsmöte pga brist på närvarande. Eventuellt blir det en enkätfråga. Vi röstade fram att byta logotyp. Vinnande förslag har tagits fram av Gun Israelson-Sjövik! Som ska få ett pris för sin insats. Se logotypen nedan.

Peo redovisade resultatet av Trafikenkäten som vi kommer gå ut med information om också.

Möte med kommunen angående trädallé Ekholmen för alla intresserade

Teamsmöte med kommunen angående trädallén måndag kl 17-18

Hej! Varmt välkomna till dialogmöte med oss på kommunen och tack för ert intresse.

Presentation av drift- och servicenämnden samt kommunen tjänstemän Information gällande Länsstyrelsen beslut Presentation av utformning av tänkt grönyta Synpunkter på utformning Övrigt Har ni andra frågor som ni vill ta upp med oss så maila gärna dem till mig så ska jag se om vi kan svara på dem.

Varmt välkomna Marcus Wildenius förvaltningschef ____________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Läs mer | Mötesalternativ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWIwYzI1NjItNDg5Ny00OWZjLWI1MTYtYjhlYmU1MWZhNWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ff1a55c-17d0-4282-b9a5-2567952b6bb2%22%2c%22Oid%22%3a%22bd138652-0cb3-4fc6-99cf-c4d3e0e00e83%22%7d

Info digitalt årsmöte

Hej SETI-medlem!

Här kommer info:

1. Årsmötet ställdes in för att istället bli digitalt. Det blir ett Skype-möte torsdagen 29/4 kl 19-21 istället.

Affärsverken börjar med att presentera sitt förslag för nytt elavtal.

Under mötet så  kommer vi rösta om det som finns val på,  andra punkter som nya styrelsemedlemmar, använder vi tyst medgivande för.. 

Mötesinformation och länk för att ansluta nedan. Bör fungera även utan programmet genom att använda webbläsaren, alternativt kan man ringa in via telefonnummer: Lägg till kalenderbokning med bifogad fil.

Join Skype Meeting     
Trouble Joining?Try Skype Web App


Join by Phone

Toll-free number: 0200883536,,4272585850#

Toll number: 0850336591,,4272585850#

Find a local number

Conference ID: 4272585850

Help  

2. Kommunen kommer bjuda in till ett Skype-möte angående trädallén på Ekholmen tisdagen den 27/4 kl 17. Syftet är att de ska presentera sin plan och vi ska få ge våra synpunkter. 
Vi kommer vidarebefordra inbjudan med länk till mötet via mail, hemsida och facebook. 

3. Imorgon den 21/4 så kommer politiker och tjänstemän från kommunen vara utomhus vid Saltöskolan för att svara på frågor och informera om detaljplanen för Rapphönan.  Flerfamiljsbostäderna nära skolan får möjlighet att höjas en våning. Planen är på samråd nu. Tyck gärna till imorgon, nu under samråder eller genom att kontakta oss via mail.

4. En punkt på årsmötet är förslag om namnbyte på föreningen till Saltö-Ekholmens Trivsel- och Intresseförening med syfte att locka till fler som bor i lägenhet till föreningen. För att få en bild om vad medlemmarna tycker om idén att byta namn på föreningen så har vi gjort en omröstning. Skriv gärna för- och efternamn när du röstar:https://doodle.com/poll/saie9ganzk82vuzp?utm_source=poll&utm_medium=link 

Informationsblad

Vad händer i SETI 2021

  • Vi har bjudit in Björkholmens byalag och Brändaholms förening att tillsammans förhandla det nya elavtalet med Affärsverken som börjar gälla i augusti 2021. SETI har haft dialog med Affärsverken sedan förra sommaren och har börjat förhandlingen. Vi ska också kolla på fler samarbeten med aktiviteter tillsammans med Björkholmen.
  • Trafikenkäten utvärderas och vi kommer redovisa sammanfattning av de synpunkter som kommit på årsmöte & mail. Vi kommer även skriva dessa förslag till kommunen.
  • Vi har skapat olika utskott med målbilder som man som medlem gärna får delta i. Det är utskott för trafik, grannsamverkan, park- och trädgård, erbjudanden och kommunikation. Är detta något du vill vara aktiv och hjälpa till med? Har du tips på erbjudanden för föreningsmedlemmar eller kanske kan erbjuda något själv?
  • Föreningen kommer rösta om att byta namn till Saltö-Ekholmens Trivsel– och Intresseförening på årsmötet. Inkom med synpunkter om detta. Vi kommer i samband med detta även ändra logotyp. En tävling är annonserad för att få in förslag på logotyp för föreningen. Vi röstar även om detta på årsmötet. Vinnande bidrag får även ett pris!

Datum 2021

  • Årsmöte sker 18/4 kl 15.00 utomhus vid Koviken igen. Affärsverken bjuds in.

Föreningen söker medlemmar till styrelsen och ny ordförande då nuvarande slutar.

  • Valborg och majbrasa är inställt pga rådande pandemi.
  • Städdag sker 9/5
  • Trivselkväll sker antingen på restaurangen vid Kilströmskaj eller Blomlöfs i augusti.
Medlemsavgift för år 2021 är 100 kr och betalas per hushåll. Betalning sker via Swish nummer 123 651 0838 och markeras med för- och efternamn
Alternativt via bankgiro nr: 726-4922  

Vänliga hälsningar önskar Styrelsen

Salto-Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening

Enkät om Trafik och parkering

SETI-medlem! Svar på vår enkät ang trafik och parkering på Saltö och Ekholmen. Senast 31/12-2020 vill vi ha dina svar och du har chans att vinna en adventsljusstake värd 500 kr. Adventsljusstaken är en modell av gamla Ekholmen-Saltöbron som i år firar 100 år. Den är formgiven och tillverkad av saltöbon Hans Karlsson (för att vara med i utlottningen behöver du ange namn, adress och mail-adress). Vinnaren annonseras i denna gruppen den 10/1-2020, samt meddelas personligen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTtI2huTFjoSfCeouxRVFe5gdkq0S65TBIPEL8BgSgVnQ4wA/viewform