Informationsblad

Vad händer i SETI 2021

  • Vi har bjudit in Björkholmens byalag och Brändaholms förening att tillsammans förhandla det nya elavtalet med Affärsverken som börjar gälla i augusti 2021. SETI har haft dialog med Affärsverken sedan förra sommaren och har börjat förhandlingen. Vi ska också kolla på fler samarbeten med aktiviteter tillsammans med Björkholmen.
  • Trafikenkäten utvärderas och vi kommer redovisa sammanfattning av de synpunkter som kommit på årsmöte & mail. Vi kommer även skriva dessa förslag till kommunen.
  • Vi har skapat olika utskott med målbilder som man som medlem gärna får delta i. Det är utskott för trafik, grannsamverkan, park- och trädgård, erbjudanden och kommunikation. Är detta något du vill vara aktiv och hjälpa till med? Har du tips på erbjudanden för föreningsmedlemmar eller kanske kan erbjuda något själv?
  • Föreningen kommer rösta om att byta namn till Saltö-Ekholmens Trivsel– och Intresseförening på årsmötet. Inkom med synpunkter om detta. Vi kommer i samband med detta även ändra logotyp. En tävling är annonserad för att få in förslag på logotyp för föreningen. Vi röstar även om detta på årsmötet. Vinnande bidrag får även ett pris!

Datum 2021

  • Årsmöte sker 18/4 kl 15.00 utomhus vid Koviken igen. Affärsverken bjuds in.

Föreningen söker medlemmar till styrelsen och ny ordförande då nuvarande slutar.

  • Valborg och majbrasa är inställt pga rådande pandemi.
  • Städdag sker 9/5
  • Trivselkväll sker antingen på restaurangen vid Kilströmskaj eller Blomlöfs i augusti.
Medlemsavgift för år 2021 är 100 kr och betalas per hushåll. Betalning sker via Swish nummer 123 651 0838 och markeras med för- och efternamn
Alternativt via bankgiro nr: 726-4922  

Vänliga hälsningar önskar Styrelsen

Salto-Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *