Möte med kommunen angående trädallé Ekholmen för alla intresserade

Teamsmöte med kommunen angående trädallén måndag kl 17-18

Hej! Varmt välkomna till dialogmöte med oss på kommunen och tack för ert intresse.

Presentation av drift- och servicenämnden samt kommunen tjänstemän Information gällande Länsstyrelsen beslut Presentation av utformning av tänkt grönyta Synpunkter på utformning Övrigt Har ni andra frågor som ni vill ta upp med oss så maila gärna dem till mig så ska jag se om vi kan svara på dem.

Varmt välkomna Marcus Wildenius förvaltningschef ____________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Läs mer | Mötesalternativ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWIwYzI1NjItNDg5Ny00OWZjLWI1MTYtYjhlYmU1MWZhNWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ff1a55c-17d0-4282-b9a5-2567952b6bb2%22%2c%22Oid%22%3a%22bd138652-0cb3-4fc6-99cf-c4d3e0e00e83%22%7d

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *