Protokoll

Protokoll Årsmöte SETI 2022

Protokoll Årsmöte SETI 2021

SETI Protokoll årsmöte/höstmöte 2020

SETI Skrivelse ang paviljong på fotbollsplan 2019

SETI Protokoll möte med kommunen 2019

SETI Protokoll höstmöte 2019

Inbjudan till SETI höstmöte 2019

Årsmöte SETI protokoll 2019

Inbjudan till SETI höstmöte 2018

SETI styrelsemöte 2018-10-22

SETI styrelsemöte 2018-08-07

SETI Protokoll 2018-06-14

Årsmöte SETI protokoll 2018

Seti protokoll 2018-04-23

SETI Årsprogram 2018

Seti Protokoll 2018-03-08

Seti protokoll 2018-02-01

Seti protokoll 2017-12-18

Höstmöte SETI 2017

Seti protokoll 2017-10-18

Protokoll 2017-09-14

Protokoll 2017-07-06

Styrelsemöte 2017-05-14

Protokoll Årsmöte SETI dagordning 2017

protokoll styrelsemöte 170423

protokoll styrelsemöte 170312

protokoll styrelsemöte 170126

protokoll styrelsemöte 161215

protokoll höstmöte 161124

protokoll styrelsemöte 161113

protokoll styrelsemöte 160915

SETI Yttrande Kilströmskaj

Protokoll 2016-08-01

Kilströmskaj

protokoll styrelsemöte 160621

protokoll styrelsemöte 160519

protokoll konstituerande styrelsemöte 2016

protokoll årsmöte 2016

protokoll styrelsemöte 160414

protokoll styrelsemöte 160303

protokoll styrelsemöte 160128

Nya elavtalet

Information nytt elavtal

protokoll styrelsemöte 151216

Seti – remiss yttrande samråd Kihlströmskaj Karlskrona kommun

Viktig information om fiber-stadsnät

seti höstmöte 2015

protokoll styrelsemöte 151105

protokoll styrelsemöte 150924

protokoll styrelsemöte 150820

protokoll styrelsemöte 150603

protokoll styrelsemöte 150423

protokoll konstituerande styrelsemöte 2015

protokoll årsmöte 2015

SETI 14 april
Informationsmötet om solcellsel och nytt elavtal lockade ett 15-tal intresserade att lyssna och ställa frågor till Affärsverken och till en erfaren mikroproducent av solcellsel. Björkholmens byalag var också representerade via v. ordf. John Karlsson. Det pågår redan nu förberedande arbete med se över möjligheterna inför ett ev. ny elavtalsskrivning med Affärsverken, bl.a. med att öppna upp möjligheten att få med mikroproduktion och också möjligheten av växla över från fast pris till portföljförvaltning. Detta ämne kommer upp som en punkt på SETI:s kommande årsmöte torsdagen den 23 april.

Minnesanteckningar möte Pottholmen

protokoll styrelsemote 150326

protokoll styrelsemöte 150226

protokoll styrelsemöte 150122

protokoll styrelsemöte 141218

SETI skrivelse förstudie brandstation III

seti höstmöte 2014 , SaltöEkholmen Affärsverkens presentation höstmötet 2014

protokoll styrelsemöte 141106

protokoll styrelsemöte 141002

Minnesanteckningar möte 2014-09-09

SETI Pottholmsplanen 2014

protokoll styrelsemöte 140828

Seti – samråd Pottholmen

protokoll styrelsemöte 140603

protokoll_konstituerande_styrelsemöte_2014

protokoll_årsmöte_2014

protokoll styrelsemöte 140410

Seti – VA-utbyggnadsplan II

protokoll styrelsemöte 140227

Seti – föp skärgården utställning

Dokument från Räddningstjänsten

Svar fr Räddningstjänsten

SETI skrivelse förstudie brandstation II

protokoll styrelsemöte 140123

protokoll styrelsemöte 131218

SETI skrivelse förstudie brandstation

seti höstmöte 2013

Brev till kommunen

SETI skrivelse saltö bollplan

protokoll styrelsemöte 131114

protokoll styrelsemöte 130926

Seti – föp skärgården samråd

Yttrande plan 2030 utställning

protokoll styrelsemöte 130829

Seti – VA-utbyggnadsplan

protokoll styrelsemöte 130530

SETI skrivelse saltö bollplan

protokoll årsmöte 2013

protokoll avseende konstituerande styrelsemöte 2013

protokoll styrelsemöte 130411

protokoll styrelsemöte 130228

protokoll styrelsemöte 130131

protokoll styrelsemöte 121218

seti höstmöte 2012

protokoll styrelsemöte 121115

protokoll styrelsemöte 121025

protokoll styrelsemöte 120927

protokoll styrelsemöte 120823

protokoll styrelsemöte 120530

protokoll styrelsemöte 120426

protokoll konstituerande styrelsemöte 120418

protokoll arsmote 2012

protokoll styrelsemöte 120329

protokoll styrelsemöte 120223

protokoll styrelsemöte 120119

Grillning jan 2012

protokoll 111124

höstmöte 2011

protokoll 111116

protokoll 111027

HÖSTMÖTE 2011

protokoll 110922

protokoll 110825

Växtbytardag

Städdag HT-11

Resa 2011 Bornholm

Nytt elavtal

protokoll 110525

protokoll 110427

SETI Årsmöte 2011

Tipspromenad 8 maj

Tipspromenad Gu

Stranden 8 maj-11

Till utlåning for Medlemmar

Valborgsmässfirande

protokoll 110324

Saltö Ekholmen årsmöte 2011

Elavtal Allmänna villkor

protokoll 110217

Påminnelse till Kommunen

Information

protokoll 110120