Välkommen

Senaste inläggen:

 

Om föreningen:

Saltö Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening bildades redan 1925 och är sedan dess alltjämt en aktiv och livskraftig förening med idag cirka 200 medlemmar.

Inledningsvis var föreningens syfte att stödja trädgårdsnäringen, men alltefter hand har uppgiften övergått till att ta upp alla övriga frågor av gemensamt intresse ur såväl utvecklings- som trivselsynpunkt. Föreningens medlemmar visar ett starkt engagemang och stort intresse, då det gällt att påverka såväl den egna boendemiljön som att möjliggöra för övriga karlskronabor och turister att njuta av ”de två leende öarna med sin lummiga grönska”, som Saltö och Ekholmen tidigt benämdes.

Vår förhoppning är att vi även framgent kan leva upp till att vara det som amiral Tersmeden med sin Stockholmsreferens redan på 1700-talet betraktade som Karlskronas Djurgården.

Vi vill bjuda på en fantastisk boendemiljö, sköna och naturnära cykel- och promenadvägar samt Karlskronas i särklass bästa badplats. Öarna Saltö, Ekholmen och Dragsö skall för karlskronaborna och alla gäster vara världsarvsstaden Karlskronas naturliga område för rekreation och avkoppling.

 

Vill du bli medlem?

Sätt in 100:- på bankgiro nr: 726-4922 ange namn, nummer och adress i meddelande fältet.

Eller sätt in samma summa på följande Swish nummer: 123 651 0838 och lämna namn, nummer och adress som meddelande.

Maila styrelsen@salto-ekholmen.se vid frågor