Styrelsen

Ordförande Manne Friman
Vice ordförande Göran Mårdhed
Ledamot/Sekreterare Charlotte Ljungman
Ledamot/Kassör Helen Hansson
Ledamot Peter Nilsson
Ledamot Inger Pettersson
Ledamot Peo Ohlsson
Suppleant Christian Allfréd
Suppleant Carl-Christer Drangel
Suppleant Alexandra Färnström